Τα προϊόντα μας – Our Products

Φρέσκα και Αποξηραμένα Μανιτάρια σε Αλμη και Ξύδι,  Κιτ καλλιέργειας, Σπόρος-Μυκήλιο Μανιταριού  –  Fresh, Dried, Pickles, Grow Kit, Spawn, Cultures…

Εργαστήρια & Σεμινάρια -Workshops & Seminars

 Επόμενα σεμινάρια – Next seminars 8.10.2017 Εργαστήριο στο φεστιβάλ της ‘Συμμαχίας για τα Κοινά’ 16.9.2017 Εργαστήριο καλλιέργειας μανιταριών στην Οικογιορτή Χαλκίδας…

About us

Λίστα προΪόντων για ανταλλαγές Συσκευές- ψυγείο, ηλιακός θερμοσύφωνας, αποξηραντήριο κ.α Βασικά είδη διατροφής-  (κατά προτίμηση προϊόντα φυσικής καλλιέργεις) λαχανικά και…