Συλλογή άρθρων / Articles collection

Κατηγορείες / Categories -Προοπτικές καλλιέργειας / Perspectives on cultivation Co-cultivation_of_Pleurotus_species_with_Yeasts     Publicités

Publicités

Τα προϊόντα μας – Our Products

Φρέσκα και Αποξηραμένα Μανιτάρια σε Αλμη και Ξύδι,  Κιτ καλλιέργειας, Σπόρος-Μυκήλιο Μανιταριού  –  Fresh, Dried, Pickles, Grow Kit, Spawn, Cultures…

Publicités

Εργαστήρια & Σεμινάρια -Workshops & Seminars

 Επόμενα σεμινάρια – Next seminars 8.10.2017 Εργαστήριο στο φεστιβάλ της ‘Συμμαχίας για τα Κοινά’ 16.9.2017 Εργαστήριο καλλιέργειας μανιταριών στην Οικογιορτή Χαλκίδας…

Publicités

Πώς καλλιεργώ μανιτάρια στο σπίτι – How to Grow Mushrooms

Οδηγείες για καλλιέργεια πλευρώτους σε υπόστρωμα καφέ και άχυρου (κάντε κλικ στις εικόνες):                …

Publicités

About us

Publicités

Publicités