Εργαστήρια & Σεμινάρια -Workshops & Seminars

 Επόμενα σεμινάρια – Next seminars 8.10.2017 Εργαστήριο στο φεστιβάλ της ‘Συμμαχίας για τα Κοινά’ 16.9.2017 Εργαστήριο καλλιέργειας μανιταριών στην Οικογιορτή Χαλκίδας … Plus